Đăng bởi

HOTDEAL THẦN THÁI VÌ “NÀNG” LÀ CHÂN ÁI

Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Từ 13/10, để chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, Sakos tung ra loạt HOTDEAL THẦN THÁI VÌ NÀNG LÀ CHÂN ÁI.