Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH

Sakos.vn tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1/ Thu thập thông tin

  • Khi khách hàng thực hiện giao dịch/ đăng ký mở tài khoản tại Sakos.vn khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết.
  • Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.

2.2/ Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

  • Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và Sakos.vn, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Sakos.vn.
  • Sakos.vn có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng.

2.3/ Sử dụng thông tin khách hàng

* Sakos.vn có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web Sakos.vn theo yêu cầu của quý khách.
  • Sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookies nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng các dịch vụ của Sakos.vn.