Đăng bởi

Dấu ấn văn hóa, lịch sử tại di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dấu ấn văn hóa, lịch sử tại di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia năm 1991, là nơi thờ phụng và tưởng nhớ vị Trạng Nguyên liêm khiết được người đời vô cùng kính trọng. Đọc tiếp Dấu ấn văn hóa, lịch sử tại di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm