Sakos Shop 39 Trần Phú Vĩnh Thanh- Kiên Giang

Địa chỉ: 39 Trần Phú Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Điện Thoại : (0297) 377 7735

Giờ mở cửa: từ 8:00 - 21:00

Bản đồ đường đi: