Đăng bởi

Nhà ga T2 sân bay Phú Bài Huế: Khi kiến trúc gợi nhớ đến vẻ đẹp cung đình Huế (Phần 2)

Nhà ga T2 sân bay Phú Bài Huế: Khi kiến trúc gợi nhớ đến vẻ đẹp cung đình Huế (Phần 2)

Tham quan Nhà ga T2 sân bay Phú Bài, sự độc đáo của kiến trúc không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn được thể hiện bên trong nhà ga. Đọc tiếp Nhà ga T2 sân bay Phú Bài Huế: Khi kiến trúc gợi nhớ đến vẻ đẹp cung đình Huế (Phần 2)