Đăng bởi

SAKOS khai trương cửa hàng, trung tâm bảo hành thứ 35 trên toàn quốc tại Nha Trang

SAKOS khai trương cửa hàng, trung tâm bảo hành thứ 35 trên toàn quốc tại Nha Trang

SAKOS đã khai trương cửa hàng và trung tâm bảo hành thứ 35 trên toàn quốc tại căn B.12, khu thương mại Vinpearl Harbour, Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đọc tiếp SAKOS khai trương cửa hàng, trung tâm bảo hành thứ 35 trên toàn quốc tại Nha Trang