Đăng bởi

Hội An – Hành trình trở về thương cảng Hoài Phố qua những nhà cổ

Hội An - Hành trình trở về thương cảng Hoài Phố qua những nhà cổ

Những căn nhà cổ kính ở Hội An không chỉ là một phần của quá khứ, mà còn là biểu tượng văn hóa và lịch sử của thành phố. Đọc tiếp Hội An – Hành trình trở về thương cảng Hoài Phố qua những nhà cổ