Đăng bởi

Khám phá “viên ngọc xanh” khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

https://sakos.vn/?p=29398&preview=true

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng nổi tiếng với cảnh sắc hùng vĩ. Nơi đây may mắn sở hữu đa dạng sinh học phong phú vì nằm trên hai vùng Đông và Tây Trường Sơn. Sakos sẽ cùng bạn khám phá không gian của khu bản tồn thiên nhiên Kon Chư Răng bán nhé! Đọc tiếp Khám phá “viên ngọc xanh” khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng