Đăng bởi

Chùa Pháp Tạng – Nét đẹp tâm linh giữa lòng Sài Gòn

Chùa Pháp Tạng - Nét đẹp tâm linh giữa lòng Sài Gòn

Lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển đã biến Chùa Pháp Tạng thành trung tâm văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật quan trọng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chùa Pháp Tạng còn là điểm hội tụ của nhiều dòng chảy tôn giáo, tạo nên đời sống tâm linh phong phú cho người dân Sài Gòn. Đọc tiếp Chùa Pháp Tạng – Nét đẹp tâm linh giữa lòng Sài Gòn