Sakos Shop 80 Nguyễn Thị Minh Khai- Vinh

Địa chỉ: 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hưng Bình, TP. Vinh
Điện Thoại : (0238) 382 8333

Giờ mở cửa: từ 8:00 - 21:00

Bản đồ đường đi: