Sakos Shop 485 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6

Địa chỉ: 485 Nguyễn Văn Luông Phường 12 Quận 6
Điện Thoại :  028 3877 9717

Bản đồ đường đi: