Sakos Shop 11A Phạm Ngọc Thạch,Phường 6, Quận 3,TP.HCM

Địa chỉ: 11A Phạm Ngọc Thạch Phường 6, Quận 3
Điện Thoại : (08) 3824 3339

Giờ mở cửa: từ 8:00 - 21:00

Bản đồ đường đi: