Sakos Shop Số 18 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện Thoại : 0905.764.119

Bản đồ đường đi: