Sakos Shop Gia Lai 134 Lê Lợi, TP Pleiku, Gia Lai

Địa chỉ: 134 Lê Lợi, TP Pleiku, Gia Lai
Điện Thoại :0128.755.4279

Bản đồ đường đi: