Recruitment

Recruited in 2021

18/02/2021

Do nhu cầu phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế. Chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí sau: GIÁM ĐỐC KINH DOANH TOÀN QUỐC MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch kinh doanh           Lập kế hoạch bán hàng hàng tháng, quý, năm theo mục tiêu của công ty Đảm bảo […]

Graphic designer

22/02/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham giam, đề xuất ý tưởng cho các dự án, hoạt động của công ty. Đảm nhận các hoạt động thiết kế của các dự án và các hoạt động của công ty đề ra. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan đến […]

Chuyên viên Kinh doanh B2B

22/02/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai bán hàng doanh nghiệp Lập phương án kinh doanh chi tiết để triển khai kế hoạch bán hàng B2B đã được phê duyệt. Phối hợp với các bộ phận Marketing, Ngành hàng… xây dựng kế hoạch bán hàng cho kênh doanh nghiệp Trực tiếp giao dịch, đàm phán với […]

Nhân viên kinh doanh kênh GT

22/02/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hàng ngày : Họp và báo cáo kết quả kinh doanh tại địa điểm khu vực được phân công Thực hiện đi thăm, khảo sát các đại lý hàng ngày; Đảm bảo đầy đủ lượt khảo sát theo chỉ tiêu do Quản lý phát triển thị trường giao cho Triển khai […]

Chuyên viên SEO

22/02/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra và đánh giá chất lượng website. Đề xuất thay đổi kiến trúc trang web, nội dung, liên kết và các yếu tố khác để cải thiện vị trí SEO cho các từ khóa mục tiêu. Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO Hợp tác với bộ […]

Chuyên viên Content marketing

22/02/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông của công ty: Email Marketing, facebook ads, Google ads…và các ấn phẩm truyền thông khác theo định hướng của Công ty Biên tập, kiểm soát và quản lý nội dung bài PR, nội dung website của Công ty Phối hợp sản xuất […]

Chuyên viên Digital Marketing

22/02/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media. Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm công ty. Định vị và phát triển thương hiệu và sản […]