Cuộc sống thú vị ở quốc gia không có gì ngoài tiền


Tiền tệ ở Somaliland không có giá trị đến mức người dân mang tiền ra chợ bán như mớ rau hàng ngày!

Ric Gazarian, chủ trang blog GlobalGaz, đã có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống tại Somaliland, bao gồm một khu chợ chuyên trao đổi tiền.

Somaliland đã tuyên bố độc lập khỏi Somalia từ năm 1991 và có đồng tiền riêng là Schilling. Phần lớn các tờ tiền có mệnh giá 1000 Schilling.

Nhưng đồng tiền Schilling không được các nước khác công nhận nên hầu như không có giá trị.

Người dân địa phương đã dùng xe chở những tải tiền tới khu chợ ngoài trời gần khách sạn Oriental Hotel để bán tiền cho du khách.

Nếu du khách bỏ ra 100 USD, họ nhận được một tải tiền Schilling.

Người địa phương dùng xe để chở những cọc tiền lớn ra chợ bán cho du khách.

Điều đặc biệt là vấn đề an ninh không đáng lo ngại ở Somaliland. Quốc gia này không có cảnh sát, không có súng và chỉ có những người đổi tiền ở khắp mọi nơi.

Nguồn Dân Trí